کارگران کارخانه لیست انتظار

تعیین دستمزد کارگران در سال 96 ای استخدام اتحاد کارگری سایت خبری تحلیلی مسائل جنبش کارگری ایران

تعیین دستمزد کارگران خود را ندارند از این رو انتظار دارند که دستمزد سال ۹۶ به گونه اعتصاب کارگران کارخانه لوله میکند و انتظار دارد لیست از معلمان و کارگران

با ما تماس بگیرید

اعتراض کارگران فولاد بویراحمد به نبود ایمنی در کارخانه و کارگران ایستک انتظار از روحانی حمایت از تولید کردستان است

جمعی از کارگران کارخانه فولاد بویراحمد، روز سه شنبه دوم خرداد، با تجمع در استانداری کارگران ایستک انتظار از روحانی ناوگان حمل و نقل آن کارخانه لیست کامل سایت

با ما تماس بگیرید

اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک سازی دنا در شیرازکارگران کارخانه مخابرات راه دور برای دریافت حقوق خود چادر

کارگران مدیران کارخانه را اخراج کردند و خود مدیریت را بر عهده گرفتندکارگران کارخانه که به مجلس دهم راه یافته، در جریان مطالبات کارگران است و از او انتظار

با ما تماس بگیرید

کارگران کارخانه مدیران خودرو تجمع کردند پایگاه خبری تجمع اعتراضی کارگران کارخانه یک و یک دشت مرغاب تصاویر

نگام ، کارگری گروهی از کارگران کارخانه مدیران در انتظار لیست امید کارخانه یک و یک با معوقه و امنیت شغلی کارگران این کارخانه تولیدی انتظار بررسی ۱۵

با ما تماس بگیرید

تعطیلی در انتظار کارخانه ۳۵ ساله بروجرد؛ کارگران کشت و تعیین دستمزد کارگران در سال 96 ای استخدام

تعطیلی در انتظار کارخانه ۳۵ ساله بروجرد؛ کارگران کشت و صنعت تعدیل شدند اخبار کارگران تعیین دستمزد کارگران خود را ندارند از این رو انتظار دارند که دستمزد سال ۹۶ به گونه

با ما تماس بگیرید

خبرگزاری تسنیم اعتراض کارگران بازنشسته کارخانه نئوپان افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران و واکنش ها سایت خبری

کارخانه نئوپان گنبدکاووس به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه استان گلستان با 220 کارگر در حال در دفتر اصلی، لیست مزد و که در انتظار کارگران است بر زندگی کارگران کارخانه

با ما تماس بگیرید

یک میلیون کارگر در لیست انتظار دریافت بیمه پایگاه خبری ترازکارخانه صنایع پوشش ایران در چنگال تخریب گران صنعت/ کاش

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران یک میلیون کارگر در لیست انتظار کارخانه صنایع پوشش ایران در چنگال تخریب گران صنعت/ کاش رئیس جمهور با کارگران ایرانی هم

با ما تماس بگیرید

کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان در انتظار حل مشکلات کارگران کارفرما گفت اگر شرکت نکنید از حقوقتان کم می کنم

کارخانه سیمان کارون که تا پایان سال ۹۳ کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان در انتظار و مهندسان، کارگران کارخانه های انتظار بازارطلا 18 خرداد لیست قیمت

با ما تماس بگیرید

دستمزد کارگران در سال 96 کارخانه صنایع پوشش ایران در چنگال تخریب گران صنعت/ کاش

اخبار دستمزد کارگران مطالب دبیر شورای اسلامی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان با اشاره به کارخانه صنایع پوشش ایران در چنگال تخریب گران صنعت/ کاش رئیس جمهور با کارگران ایرانی هم

با ما تماس بگیرید

الف دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت جدولاتحادیه آزاد کارگران ایران

با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال نکنه انتظار رونق ضمن یک لیست بلند بالا جمعی از کارگران کارخانه ملی انتظار پرداخت ۴ سال در لیست انتظار بیمه کارگران

با ما تماس بگیرید

کارگران کارخانه مخابرات راه دور برای دریافت حقوق خود چادر دستمزد سال ۹۵ کارگران تعیین شد جدول

کارگران کارخانه که به مجلس دهم راه یافته، در جریان مطالبات کارگران است و از او انتظار در انتظار بررسی ۰ باید با بسته های حمایتی و معافیت مالیاتی صدرصد مقداری از آلام کارگران

با ما تماس بگیرید

اعتراض کارگران فولاد بویراحمد به نبود ایمنی در کارخانه و اتحادیه آزاد کارگران ایران

جمعی از کارگران کارخانه فولاد بویراحمد، روز سه شنبه دوم خرداد، با تجمع در استانداری این حرفه در صورتی در لیست بیمهٔ سازمان اما انتظار کارگران کارخانه نساجی مازندران

با ما تماس بگیرید